haradaThe Ritz-Carlton, Baku nə vaxt13 MAY 2023-CÜ İL

MULTİDİSİPLİNAR XƏRÇƏNG MÜALİCƏSİ ÜZRƏ KONFRANS

Məruzəçilər Qeydiyyat

KONFRANS HAQQINDA MƏLUMAT

Təşkilatçılar: Milli Onkologiya Mərkəzi və Amerika Klinik Onkologiya Cəmiyyəti (ASCO)

Tədbir Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Elmi-Tibbi Şurası tərəfindən akkreditasiyadan keçmişdir və 21 kredit vahidi verilmişdir.


DƏVƏT OLUNMUŞ MƏRUZƏÇİLƏR

speaker-1

Steven Wexner

Steven Wexner

Klivlend Klinikası, ABŞ Kolorektal cərrahiyyə şöbəsinin rəhbəri
speaker-1

Aparna Parikh

Aparna Parikh

Harvard Universiteti, ABŞ Massaçusetts Xəstəxanası, ABŞ Tibbi onkoloq 
speaker-1

Delia Cortes-Guiral

Delia Cortes-Guiral

Onkoloji Qabaqcıl Cərrahiyyə Viamed İnstitutu direktoru, İspaniya
speaker-1

Marylise Boutros

Marylise Boutros

McGill Universiteti,Kanada Kolorektal cərrah
speaker-1

Marianna Berho

Marianna Berho

Klivlend Klinikası, ABŞ Patohistologiya üzrə mütəxəssis
speaker-1

Rhonda Yantiss

Rhonda Yantiss

Mayami Universiteti, ABŞ Patohistologiya üzrə mütəxəssis
speaker-1

David Kerr

David Kerr

Oksford Universiteti, İngiltərə Professor
speaker-1

Swarupa Mitra

Swarupa Mitra

Rajiv Gandhi Xərçəng İnstitutu, Hindistan Qastrointestinal şişlərin şüaterapiyası şöbəsinin rəhbəri

Konfransın proqramı

08:00 – 08:55

QEYDİYYAT            

09:00 – 09:10

AÇILIŞ

AKADEMİK CƏMİL ƏLİYEV, MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİNİN BAŞ DİREKTORU

SESSİYA I

 

ÇƏNBƏR BAĞIRSAQ XƏRÇƏNGİ

Moderatorlar: FUAD QULİYEV, İSA İSAYEV

09:10 – 09:40

RHONDA YANTISS,  MIAMI UNIVERSITY

Patomorfoloqun bizə verdiyi vacib məlumat

09:40 – 09:55

FUAD NOVRUZOV, MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ

Kolorektal xərçəng zamanı görüntüləmə

09:55 – 10:15

APARNA PARIKH,  HARVARD UNIVERSITY, MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL

Yerli yayılmış çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı adyuvant kimyaterapiya ilə maye biopsiyası; CtDNA

10:15 – 10:30

FƏRİD QULİYEV, MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ

Yoğun bağırsağın xərçəngönü xəstəlikləri və erkən mərhələ xərçənginin müalicəsində endoskopiyanın tətbiqi

10:30 – 10:50

DAVİD KERR, OXFORD UNIVERSITY

Microsatellite stable kolorektal xərçəngin müalicəsində biomarker əsaslı immunoterapiya

Onlayn bağlantı

MULTİDİSİPLİNAR MÜZAKİRƏ

10:50 – 11:00

GÜNAY ƏSƏDOVA, MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ

Xəstə təqdimatı

11:00 – 11:10

GÜNEL MUSAYEVA, MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ

Xəstə təqdimatı

SESSİYA II

 

DÜZ BAĞIRSAQ XƏRÇƏNGİ

Moderatorlar: BAHADUR ABBASOV, FƏRİD QULİYEV

11:10 – 11:30

SWARUPA MITRA,  RAJIV GANDHI CANCER HOSPITAL

 MRT - düz bağırsaq xərçənginin klinik mərhələləndirilməsində qızıl standart

11:30 – 11:45

ANAR KAZIMOV, MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ

Düz bağırsaq  xərçənginin neoadyuvant kimya-radioterapiyaya cavabının MRT müayinəsi ilə qiymətləndirilməsi

11:45 – 12:05

STEVEN WEXNER, CLEVELAND CLINIC

Yerli yayılmış düz bağırsaq xərçənginin cərrahi müalicəsi

12:05 – 12:25

SWARUPA MITRA,  RAJIV GANDHI CANCER HOSPITAL

Yerli yayılmış düz bağırsaq xərçənginin müalicəsində neoadyuvant kimya-radioterapiya. Uzun və ya qısa kurs?

12:25 – 12:45

YUSİF ƏLİYAROV, MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ

Düz bağırsaq xərçəngi olan xəstələrdə Wait & Watch strateqiyası. Kimlər ən yaxşı namizəddir?

12:45 – 13:15

FASİLƏ

MULTİDİSİPLİNAR MÜZAKİRƏ

13:15 – 13:25

STEVEN WEXNER, CLEVELAND CLINIC

Xəstə təqdimatı

13:25 – 13:35

GÜNEL HACI, MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ

Xəstə təqdimatı

13:35 – 13:45

STEVEN WEXNER, CLEVELAND CLINIC

Xəstə təqdimatı

13:45 – 13:55

ELDƏNİZ NAĞIYEV, MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ

Xəstə təqdimatı

13:55 14:05

İLQAR İSMAYILOV, Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzi

SESSİYA III

 

DÜZ BAĞIRSAQ XƏRÇƏNGİ

Moderatorlar: RASİM ZEYNALOV, ANAR KAZIMOV

14:05 – 14:25

MARYLISE BOUTROS, MCGILL UNIVERSITY

Aşağı ön rezeksiya sindromu

Onlayn bağlantı

14:25 – 14:45

MARIANA BERHO, CLEVELAND CLINIC

Düz bağırsaq xərçənginə görə aparılmış əməliyyatdan sonrakı makro-preparatın qiymətləndirilməsi

14:45 – 15:05

APARNA PARIKH,  HARVARD UNIVERSITY, MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL

Yerli yayılmış düz bağırsaq xərçənginin müalicəsində total neoadyuvant terapiya

15:05 – 15:25

STEVEN WEXNER, CLEVELAND CLINIC

Abdominoperineal rezeksiyanın nəticələrinin optimallaşdırılması

15:25 – 16:25

NAHAR

MULTİDİSİPLİNAR MÜZAKİRƏ

16:25 – 16:35

SAMİRƏ MAHMUDOVA, MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ

Xəstə təqdimatı

16:35 – 16:45

STEVEN WEXNER, CLEVELAND CLINIC

Xəstə təqdimatı

16:45 – 16:55

ELMİNA QURBANOVA, MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ

Xəstə təqdimatı

16:55 – 17:05

STEVEN WEXNER, CLEVELAND CLINIC

Xəstə təqdimatı

SESSİYA IV

 

RESSİDİV VƏ METASTATİK KOLOREKTAL XƏRÇƏNG

Moderatorlar: ELXAN KAZIMOV, CAVİD ALLAHVERDİYEV

17:05 – 17:20

SWARUPA MITRA,  RAJIV GANDHI CANCER HOSPITAL

Oliqometastatik kolorektal xərçəngin şüa müalicəsi

17:20 – 17:40

STEVEN WEXNER, CLEVELAND CLINIC

Yerli yayılmış ressidiv düz bağırsaq xərçənginin cərrahi müalicəsi

17:40 – 18:00

NİYAZİ ƏSGƏROV, MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ

Qaraciyər zədələnməsi ilə metastatik kolorektal xərçəng. Milli Onkologiya Mərkəzinin təcrübəsi

18:00 – 18:20

APARNA PARIKH,  HARVARD UNIVERSITY, MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL

Metastatik kolorektal xərçəngin müasir müalicəsi

18:20 – 18:40

DELIA CORTES-GUIRAL, ONCOLOGIC ADVANCED SURGERY VIAMED INSTITUTE

Kolorektal xərçəng peritoneal kanseromatoz ilə - sitoreduktiv cərrahiyyə, HIPEC və PIPAC

Onlayn bağlantı

MULTİDİSİPLİNAR MÜZAKİRƏ

18:40 – 18:50

STEVEN WEXNER, CLEVELAND CLINIC

Xəstə təqdimatı

18:50 – 19:00

KAMAL KAZIMOV, MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ

Xəstə təqdimatı

19:00 – 19:10

STEVEN WEXNER, CLEVELAND CLINIC

Xəstə təqdimatı

19:10 – 19:20

NİCAT XANMƏMMƏDOV, MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ

Xəstə təqdimatı

19:20

BAĞLANIŞ


Qeydiyyat

Qeydiyyatdan keçmək üçün 100 AZN ödəməlisiniz
Ünvan

Nəsimi küçəsi, 3 Babek prospekti

Telefon

(+99412) 569-09-23

Email

internationalnoc@gmail.com

Tərəfdaşlar